Asian Heritage Month 2018 Chinese Painting and Calligraphy Show 八人書畫聯展

Asian Heritage Month 2018

Chinese Painting and Calligraphy Show

2018/05/26-31, 12:00pm-5:00pm

3838 Midland Ave., unit 102, Toronto, On, Canada M1V 5k5

加拿大亞裔傳統文化月

人書畫聯展

   在這鮮花盛開的五月,是加拿大亞裔傳統文化月,我們八個旅居多倫多的華人,舉辦了這場書畫聯展。通過手中的毛筆表達對傳統文化的熱愛。

   展品中的書法,是中華民族幾千年演變下來的文字,通過藝術的形式展現出來。實際上,當西方鋼筆未普遍進入中國之前,我們生活中的書寫就是這個樣子的了。至於同樣展現毛筆的中國畫,它盛用線條,自有一套筆法,皴法、構圖等固定的傳統模式。

   希望大家欣賞。

       周世旭、任金昌、黃強、盧文斌、李涵、丘玉琰、王宗慧、黃昆明

                         敬約

參展介紹:

1.王宗慧,工程師出身,辦過農場,開過電腦公司,經營過飯店。輾轉江湖,鍾情翰墨。近年專注於顏真卿正楷,小有體會。

2.盧文斌筆名墨童,熱愛書法,堅持不懈。勤習名家碑貼,幾十年如一日。擅長金農漆書,追求形成自家風貌。

3.丘玉琰,生於廣東梅縣,出國前中學任教,出國後營商。不改是丹青情,近年傾心力自學書畫,兼得名師益友指教。

4.任金昌,國家三級美術師。少時師從著名畫家江河先生。浸淫書畫,

書法喜歡行草書,丹青以彩墨花鳥見長。

5.李涵女仕出生於遼寧,童年受父母棋琴書畫熏陶,中年隨師習畫。以花鳥山水寄寓筆墨丹青,資深票友青衣形象演繹世情。

6.周世旭,號愚石,中國遼寧大連人也。自少年始,凡幾十年,猶愛書法,習於繪事,精心篆刻,以德為鄰。以文會友,筆耕不輟。

7.黃昆明以醫療為職業。一直兼任所在單位的宣傳工作。業餘參與地方的書協及詩社活動。堅持臨讀名家字帖。個人以行書見長。

8.黃強乃高級工程師。自幼習書法,稍長酷愛水彩及水粉畫。後師從中央美院教授研修寫意花鳥。多年潛心國畫,力求中西風格共建

展覧日期: 201852631(中午1 2時到下午5)

加拿大安省中國美術會

Ontario Chinese Artists Association

3838 Midland Ave., Unit 102, Toronto, Ontario, Canada M1V  5K5

T: 416-586-9837

Email: ocaa@ocaa.info

Website: www.ocaa.info

Peony Show 牡丹畫展
2018 亞裔文化月會員精品展 Asian Heritage Month Art Show

Check Also

加拿大 157 書畫展及開幕花絮 Canada 157 Art Exhibition

Canada 157 Art Exhibition加拿大 157 書畫展 2024/06/29 – 07/1211:00am – 4:00pm 加拿大安省中國美術會 Ontario Chinese Artists …