Home / 會員簡介 Our Members / 趙健俊 Jian Jun Zhao

趙健俊 Jian Jun Zhao

趙健俊近照

趙健俊 Jian Jun Zhao,廣東臺山人,美專畢業,師從嶺南隔山派名家勞允澍先生研習書畫及鑒藏。

加拿大安省中國美術會常務董事。

加拿大中國書法協會會員。

 

 

 

 

 

 

彭志勇 Peng Zhiyong
許永平 Xu Yongping

Check Also

張振濱 Zhang Zhenbin

榮京春 Rong Jing Chun